Aktuality


Městská knihovna ve Velešíně bude od 2. 7. – 31. 8. 2018 / letní prázdniny/ otevřena pouze: Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00 Zároveň oznamujeme, že knihovna bude od 9. 7. – 19. 7. 2018 z důvodu čerpání dovolené uzavřena. Dále oznamuji, že dne 28.6.2018 / čtvrtek/ bude knihovna z důvodu návštěvy lékaře uzavřena. za Měk K. Stehlíková
Městská knihovna oznamuje, že v době od 3.4. – 20.4.2018 bude knihovna z důvodu provedení revize knihovního fondu uzavřena. Dle zákona je termín revize přesně daný. Za Měk K. Stehlíková


Krásné vánoční svátky
a v novém roce 2018 dobré zdraví,
štěstí a spokojenost

 

Vám přejí knihovnice

 

 


Upozorňujeme na uzavření knihovny od 27. 12. -28. 12. 2017


UPOZORNĚNÍ !!!

S platností od 1.9.2017 dochází ke změně výpůjční doby:

Pondělí:   8.00 - 11.30   12.30 - 17.00

Středa:     8.00 - 11.30    12.30 - 16.00

Čtvrtek:  10.00 - 11.30   12.30 - 17.00


Upozornění!

O prázdninách, v době od 30.6. - 31.8.2017, bude knihovna otevřena v tyto dny:

Pondělí: 8.00 - 11.30       12.30 - 17.00

Středa:   8.00 - 11.30        12.30 - 16.00

 

Statistika za rok 2016 /stav fondu k 31.12.2016/

statistika čtenářů                                                 statistický výkaz
Věk                             Počet 

do 15ti                 137                                               naučná                  2008                    
16-19                     31                                               beletrie                18535
20-29                     33                                               celkem                20543
30-39                     55
40-49                     53
50-59                     48
60-69                     49
70-79                     42
nad 80                   24

 

zastoupení                                                                                   výpůjčky 1.1.-31.12.2016

muži                         122                                                              celkem výpůjček           22524
ženy                          352                                                              celkem návštěvníků       6113
celkem                    474

 


 

Akce 2016

únor - Výstava prací k soutěži " Lesy a příroda kolem nás"

březen - Měsíc čtenářů - informatiky pro jednotlivé třídy ZŠ
               četba tochu jinak - program pro děti 6. r. ZŠ - vybranná povinná četba formou Kritického myšlení - otázka hrdinů
                                                /Hobit/ + hra " Na pavouky"

duben - Večer s Andersenem - program pro děti z MŠ - třída Koťata

                Slavnostní pasování prvňáčků - pasování budoucích čtenářů za účasti starosty města Mgr. J. Klímy, ředitele ZŠ Mgr. .                                                                  L. Kopřivy, zástupce ředitele Mgr. Z. Vaclíka a ředitelky KIC H. Růžičkové.
                                                                   Akce byla zdokumentována zástupcem tisku p. J. Houskou

květen - červen - informatické lekce, další návštěva prvňáčků

říjen - listopad - vzdělávací bloky: Starší česká literatura - kroniky /Dalimilova, Kosmova/, iluminované rukopisy - ukázky,
                                                            Satira, J. Hus

prosinec - akce písmo: Starověké písmo - klínové a čínské, čínská kaligrafie - prakticky

                              vznik, vývoj písma, vynález knihtisku, dnešní graf. úprava knih

                         Výroba PF

 


UPOZORNĚNÍ!

Městská knihovna oznamuje, že v době od 22. 12. 2016 - 3. 1. 2017 bude zavřeno. / dovolená/


UPOZORNĚNÍ!

Dne 27.10.2016 bude knihovna uzavřena /čerpání dovolené/.

Děkujeme za pochopení


 

Městská knihovna Velešín oznamuje, že v době od 22. 8. – 30. 9. 2016 bude  probíhat Výprodej vyřazených knih a časopisů. Případní zájemci si mohou koupit vyřazené knihy za symbolickou cenu (1 ks za 5 Kč) a časopisy (1 ks za 1 Kč) v době výpůjčních hodin. Po telefonické domluvě i mimo výpůjční dobu. Tel: 380 331 847.

Výpůjční doba v Městské knihovně:  Pondělí  8.00 – 11.30   12.30 – 17.00                                                            

                                                              Středa    8.00 - 11.30   12.30 – 16.00     

                                                              Čtvrtek  8.30 – 11.30   12.30 – 17.00 / od. 1.9.2016/

 

Inzerce

Městská knihovna Velešín oznamuje, že přijme pomocnou pracovní sílu do knihovny (Dohoda o provedení práce).

Brigáda je vhodná jako přivýdělek zejména pro důchodkyně.
Bližší informace  v knihovně  nebo na Městském úřadě Velešín.

 

                                                                                 Za Měk  Velešín K. Stehlíková

                                                                                 Tel:  380 331 847, 731 181 433
                                                                                 email: knihovna@velesin.cz

 

 


Městská knihovna oznamuje, že ve dnech 3. 8. - 4. 8. 2016 / středa a čtvrtek/, bude z technických důvodů / přerušení dodávky el. proudu/ UZAVŘENA. Omlouváme se za vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

 

Statistika za rok 2015 /stav fondu k 31.12.2015

statistika čtenářů                                                 statistický výkaz
Věk                             Počet 

do 15ti                 149                                                naučná                  5494                     
16-19                    39                                                beletrie                 12914
20-29                    32                                                celkem                18408
30-39                    64
40-49                    51
50-59                    47
60-69                    55
70-79                    43
nad 80                  22
nevyplněno             3

 

zastoupení                                                                                   výpůjčky 1.1.-31.12.2015

muži                         123                                                              celkem výpůjček           25975
ženy                          382                                                              celkem návštěvníků       6865
celkem                    505


Městská knihovna ve Velešíně oznamuje,

že v době od 30.6. – 31.8.2016 bude knihovna otevřena pouze:

Pondělí 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

Středa 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00


UPOZORNĚNÍ!!!

Městská knihovna oznamuje, že v pondělí a ve středu 22.2. a 24. 2. bude knihovna z důvodu onemocnění uzavřena!


Výtvarná soutěž 

Lesy České republiky, Jihočeská vědecká knihovna, ZOO Hluboká nad Vltavou

vyhlašují výtvarnou soutěž

„Lesy a příroda kolem nás“

Soutěžní témata:

Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl…, Básnička o přírodě (lese) s ilustrací, Člověk a les, Stromy v barevném kabátku, Přírodní herbář, Ručně vyrobená knížka o lese

Soutěží se v několika kategoriích od předškoláků po žáky 9. tříd ZŠ, žáci ZUŠ a žáci speciálních škol.

Výtvarné práce se vybírají v Městské knihovně Velešín do 19.2.2016 v době výpůjčních hodin. Bližší informace- na web.stránkách www.knihovna.velesin.cz, nebo na tel. 380 331 847, 731 181 433 a nebo přímo v knihovně.

 

Za knihovnu K. Stehlíková

 


Upozornění! 

Městská knihovna oznamuje, že v době od 23. 12. – 31. 12. 2015 bude z důvodu čerpání dovolené zavřeno.

 

 

 


Akce v knihovně 2015 + fotografie

únor - Výstava výtvarných prací v prostorách Měk.Krásné obrázky namalovaly děti, které se zúčastnily soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Výstava potrvá do konce roku 2015. Nejlepší práce zasíláme do krajského kola. Vyhodnocení proběhne v květnu. Všem malířům velmi děkujeme!

4.3. Grafologie - další setkání nad rukopisem s Mgr. L. Brožíkovou

10.3. Srdcem Albánských Alp
- cestovatelská přednáška z cyklu "Cestujeme s Velešáky". přednášeli Petr a Miloslav Vágnerovi a účast byla hojná - 31 posluchačů

             

        

 

 

17.3. a 31.3. -Informatika pro 3. ročník ZŠ - téma: pověsti  

 Dvě hodiny trvající program na téma: Hrdinové a pověsti "O Horymírovi a Šemíkovi" formou kritického myšlení. Velmi zajímavé a akční dopoledne, kde se museli zapojit opravdu všichni.

 

 

7.4. - Informatika pro 6. třídu ZŠ

Základní informace o knihovně, o tom jak se stát čtenářem, vývoj knihovny, řazení knih v policích, vhodná doporučená četba, praktické vyhledávání.

8.4. - Večer a Andersenem v knihovně

Jak se již stalo tradicí i letos jsme se sešli v 18.00h v knihovně. Opět se akce týkala předškoláčků z MŠ, ze třídy paní ředitelky D. Skalické a paní učitelky R. Vejvodové. Pro některé to bylo úplně první spaní mimo domov  a někdo dokonce potlačoval slzičky. Ty se ale po poslední maminčině puse rozplynuly, protože na smutek už nezbyl čas. Děti si s obrovským zaujetím prohlížely knihy a nadšeně u toho diskutovaly. Vyprávělo se o knížkách a také se četla pohádka. Po osmé hodině děti odešly do MŠ, kde na ně čekal další program - "pohádková babička", čajík na dobrou noc, ...a "jejich" školkové postýlky.

 

24. 4. - Pasování prvňáčků na čtenáře

Velká sláva proběhla za účasti starosty /Mgr. J. Klíma/, ředitelky ZŠ / Mgr. B. Dvořáková/, zástupkyně ředitele ZŠ /Mgr. J. Štěpánková/, ředitelky KIC / H. Růžičková/, učitelek 1.a +1.b /Mgr. a. Růžičková a Mgr. I. Táchová/ , knihovnice /Mgr. K. Stehlíková/ a vrchního fotografa p. uč. Mgr. Z. Vaclíka. A samozřejmě hlavních aktérů - prvňáčků. Některé  děti měly obrovskou trému ba přímo i strach. Ale nakonec se vše zvládlo  a dokonce jsme se i zasmáli. Za odměnu si čtenáři odnesli knihu, medaili a záložku. Pokud budou chtít průkazku, musí přijít do knihovny s dospělákem a dostanou průkazku, na kterou si můžou půjčovat knihy po celý rok zdarma.

  

  

 

5. 5. - Slavnostní vyhodnocení krajského kola výtvarné soutěže
           " Lesy a příroda kolem nás" - 16.00 h v JVK

Slavnostní vyhodnocení výtvarných prací proběhlo v prostorách Jihočeské vědecké knihovny v Č.B. V letošním roce se opět výborně umístily některé z "našich" prací a to díky krásným obrázkům Terezky Blahutové - 2. místo a Ingy Hevko - 3. místo. Kromě výborného dortu dostali všichni vítězové věcné ceny. Ještě jednou gratulujeme!

15. 6. - Návštěva prvňáčků v knihovně

Dnes si naši pasovaní prvňáčci mohli v klidu prohlédnout knihovnu. Dozvěděli se jak si knihami zacházet, kde je najít /i jaké žánry/, jaké jsou pro ně vhodné knihy a samozřejmě si mohli knihy prohlížet. Ani se jim nechtělo pryč zpátky do školy.

 


 

Statistika za rok 2014 /stav fondu k 31.12.2014

statistika čtenářů                                                 statistický výkaz
Věk                             Počet 

do 15ti                 173                                                naučná                  5330                     
16-19                    35                                                beletrie                 12581
20-29                    39                                                celkem                17911
30-39                    64
40-49                    66
50-59                    54
60-69                    57
70-79                    50
nad 80                  23
nevyplněno             4

 

zastoupení                                                                                   výpůjčky 1.1.-31.12.2014

muži                         137                                                              celkem výpůjček           29054
ženy                          428                                                              celkem návštěvníků       8079
celkem                    565


! UPOZORNĚNÍ !

V době letních prázdnin od 1. 7. - 31. 8. 2015 bude knihovna otevřena v tyto dny:

Pondělí:   8.00 - 11.30   12.30 - 17.00
Středa:     8.00 - 11.30   12.30 - 16.00


 


!! UPOZORNĚNÍ !!

 

Ve středu 6.5.2015  bude v knihovně z důvodu dovolené ZAVŘENO! Děkujeme za pochopení

 

Měk Velešín 

Městská knihovna Velešín Vás zve na zajímavé přednášky:
 
·        Další setkání nad rukopisem 4.3.2015 v 17.30 h
 
Pokud se chcete dovědět něco zajímavého o sobě, přineste si    s sebou   do knihovny ukázku svého rukopisu. Nejlépe na formátu A4 a bez linek (velký nelinkovaný sešit). Společně se pokusíme rozluštit pár znaků vaší osobnosti na základě grafologického rozboru. Na setkání nad rukopisem se těší Mgr. Lenka Brožíková
 
 
·        Cestovatelské promítání z cyklu „ Cestujeme s Velešáky“
10. 3. 2015 od 18.00 h
 
Srdečně Vás zveme na cestovatelské promítání s Miloslavem a Petrem Vágnerem na téma „Srdcem Albánských Alp“. Pokud máte zájem, přijďte v úterý 10.3. v 18.00 h do knihovny na zajímavé povídání.
 
 
Vstupné je dobrovolné

V době od 26.1.2015 - 30.1.2015 bude knihovna z důvodu onemocnění UZAVŘENA!


Dnes  22. 1. 2015 bude v knihovně z důvodu nemoci

ZAVŘENO

 

 

 

 

Děkujeme za pochopení

 


 

:
 
 

 

 

Zveme Vás na PŘEDNÁŠKU:
 
Jak si koupit zdraví
aneb
Jak se dožít vysokého věku v pevném zdraví...
 
...dle doktora L. Ignarra k tomu stačí tři maličkosti...
...přijďte si je vyslechnout do
Městské knihovny Velešín
 
ve středu 4. února 2015
od 16:00 hodin
 
Součástí tématu je zprostředkování informací
z mezinárodního semináře,
konaného ve dnech 7.-9.11.2014 v Praze

                                  

Přednáší Ing. Jaroslav Kovář, poradce pro výživu
Dr. Louis J. Ignarro, nositel Nobelovy ceny za medicínu
přezdívaný „Otec Viagry“
Ano, to je ten lékař-vědec, který vyrobil Viagru
 

 

Výtvarná soutěž

 

Lesy České republiky Č.B., Jihočeská vědecká knihovna Č.B., ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou Stezka korunami stromů Lipno

vyhlašují výtvarnou soutěž

„Lesy a příroda kolem nás“

 

Soutěžní témata:

-          Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,…– jednotliví účastníci

-          Básnička o přírodě (lese) s ilustrací – jednotliví účastníci

-          Člověk a les –jednotliví účastníci

-          Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách– jednotliví účastníci

-          Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)

-          Přírodní herbář – kolektivní práce

 

Soutěží se v několika kategoriích od předškoláků po žáky 9.tříd ZŠ, žáky speciálních a uměleckých škol.

 

Výtvarné práce (kresby, malby, grafika, leporela apod., Pozor ne trojrozměrné práce) se vybírají v Městské knihovně Velešín do 30.1.2015 a to v době výpůjčních hodin. Všechny práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji o autorovi ) Štítky jsou k dispozici v knihovně. Výstava děl v knihovně proběhne od 1. 2. 2015 – 31.3. 2015. Poté budou vybrané práce zaslány do JVK do krajského kola k dalšímu ohodnocení.

 

Bližší informace – v Městské knihovně nebo na telefonu : 380 331 847, 731 181  433.

 


Prodejní výstava

Prodejní výstava rukodělných prací s vánoční tematikou probíhá v prostorách knihovny od 3. - 15.12.2014.


Akce pro ZŠ říjen - prosinec 2014

24.10. - Informatika pro 4.a., 4.b.
          
- informace o knihovně, půjčování knih, hledání - řazení abecední, MDT
           - vhodné knihy pro čtenářský deník

24.10. + 5.11. - Informatika pro 5.a., 5.b.
                      
- čtenářský deník - výběr vyhovujících knih, hledání autorů

2.12. - Mikuláš v knihovně 1.a., 1.b.
         
- povídání o Mikulášovi a jeho doprovodu - tradice a nadělování /historie x 
           současnost/
         - písničky, řikanky, soutěž

 

fotografie:

    
              


 

UPOZORNĚNÍ!
 
V období od 29.12. – 31.12.2014 bude v knihovně z důvodu dovolené zavřeno!
 
Naposledy otevřeno bude v pondělí 22.prosince, znovu otevřeno bude 5.ledna 2015.
Přijďte si proto vypůjčit knihy včas.
 
Všem Vám přejeme krásné vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce.
 
 
 

! UPOZORĚNÍ !

Dne 13. 11. 2014 bude knihovna v dopoledních hodinách (8.30 - 11.30 h) uzavřena z důvodu návštěvy lékaře. Otevřeno bude od 12.30 - 17.00 h.


 

Zveme Vás na přednášku

paní JITKY HANZALOVÉ na téma: "Jak a čím posílit imunitní systém u dětí a dospělých, aneb každý zdravotní problém má svoji příčinu".

čtvrtek 6.11.2014 od 17.30h v Městské knihovně.

Vstupné dobrovolné


!! UPOZORNĚNÍ!!

Dne 27.10.2014 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena!

Děkujeme za pochopení


! UPOZORNĚNÍ !

Od 2. 10. 2014 dochází ke změně výpůjční doby v knihovně. Otevřeno bude:

pondělí    8.00 - 11.30     12.30 - 17.00

středa      8.00 - 11.30     12.30 - 16.00

čtvrtek    8.30 - 11.30      12.30 - 17.00


! UPOZORNĚNÍ !

V době letních prázdnin od 30. 6. - 28. 8. 2014 bude knihovna otevřena v tyto dny:

Pondělí:   8.00 - 11.30   12.30 - 17.00
Středa:     8.00 - 11.30   12.30 - 16.00


 

 

Městská knihovna Velešín oznamuje, že v době od 4. 6. – 26. 6. 2014 bude  probíhat Výprodej vyřazených knih a časopisů. Případní zájemci si mohou koupit vyřazené knihy (1 ks za 5 Kč) a časopisy (1 ks za 2 Kč) v době výpůjčních hodin. Po telefonické domluvě i mimo výpůjční dobu. Tel: 380 331 847.

Výpůjční doba v Městské knihovně: 

 Pondělí  8.00 – 11.30   12.30 – 17.00 

 Středa    8.00  - 11.30   12.30 – 16.00  

 Čtvrtek       ------             12.30 – 17.00

 

 

 


 

Zveme Vás do Mětské knihovny na přednášku

Jitky Hanzalové 

"JAK NALÉZT HLAVNÍ PŘÍČiNY ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ VČETNĚ PSYCHICKÉHO ROZMĚRU". Jak a čím posílit imunitní systém.

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 22.5.2014 od 17.30 h v knihovně.

Vstupné dobrovolné


 

Pasování prvňáčků

25.4.2014

Dnes v dopoledních hodinách proběhlo v knihovně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Budoucí čtenáře knihovny pasoval starosta města Mgr. J. Klíma. Medaile dětem předala ředitelka ZŠ Mgr. B. Dvořáková a krásnou knihu pak ředitelka KIC paní Hanka Růžičková. Od Měk děti dostaly záložku a potvrzení, že se zúčastnily slavnostního obřadu. Průkazku dětem předáme až přijdou poprvé do knihovny společně s rodiči, prarodiči,...
I tentokrát děti musely přečíst "Pohádkovou otázku" a správně jí zodpovědět. Na závěr se podepsaly na listinu PASOVÁNÍ DO CECHU ČTENÁŘSKÉHO.

  

 


 

Večer s ANDERSENEM

9. dubna, děti z MŠ - třída Koťata

Všichni jsme se sešli v 18.00h v knihovně. Děti přišly v doprovodu rodičů, ale zůstaly tady jen s paní uč. D. Skalickou a paní uč. R. Vejvodovou. Povídali jsme si o pohádkách, pohádkářích, ukazovali jsme si knížky a prohlíželi si je, hádali jsme hádanky,...I letos se vařil "Pohádkový čaj" a děti si k němu mohly ochutnat dobroty, které jim upekly maminky. Došlo i na zakrojení, se slzou v oku, nádherné marcipánové hlavy kocoura Jerryho - výtvor jedné z maminek. Nakonec jsme si přečetli australskou pohádku. Děti dostaly na památku omalovánky a nějakou dobrotu a spát odešly po 20.00h do MŠ, kde na ně čekal další program.

 

 


 

Dopoledne s ANDERSENEM

/4. dubna pro třídy: 2.a., 2.b./
Dnes jsme měli v knihovně pohádkové dopoledne. Nejdříve přišla 2.b., později 2.a.. Děti byly moc šikovné. Povídali jsme si o pohádkách, o čem bývají, kdo v nich vystupuje, jaké máme nejznámější české pohádkáře - B. Němcová, K.J.Erben, J.Drda, V. Čtvrtek,.. jaké cizí - H.Ch. Andersen, Ch. Perrault, bratři Grimmové,... Pověděli jsme si něco o životě a pohádkách H.Ch. Andersena. Zahráli jsme si na "Hloupého Honzu" - hádali jsme hádanky a vysvobodili tak zakletou princeznu. Ukazovali jsme si různé pohádkové knížky a zmínili se také o ilustrátorech. Žáci ze 2. tříd,  v rámci výuky a ve ŠD, namalovali krásné pohádkové postavičky. Všechny obrázky jsme si vystavili v knihovně. Také jsme luštili křížovku a vyzkoušeli si jak dobře známe české pohádková bytosti. Na závěr jsme si přečetli pohádku.
Všechny děti dostaly malou sladkou odměnu a omalovánky dle vlastního výběru.

Také jsme ocenili nejlepší práce dětí, které se zapojily do soutěže "Lesy a příroda kolem nás". Do konce dubna jsou v knihovně k vidění všechny výtvory nadějných malířů a ilustrátorů, poté budou nejlepší práce zaslány do Jihočeské vědecké knihovny v Č.B. do krajského kola.

Všem dětem, které namalovaly obrázky- ať do soutěže nebo jen tak pro radost moc děkuji. Jejich obrázky nám zvelebily a zútulnily prostory knihovny.
A navíc jsme si pohádkové dopoledne užili!

       


 

Výstava dětských výtvarných prací

V knihovně je připravena výstava dětských výtvarných prací. Krásná dílka vytvořily děti ze ZUŠ a ŠD při ZŠ pro soutěž "Lesy a příroda kolem nás"
Krásnými výtvory se můžete v knihovně pokochat až do konce dubna.Začátkem května budou nejlepší práce poslány do krajského kola (JVK v Č.B.)

Všem dětem moc děkuji za obrázky!


Fotografie z akcí:

Přednáška Grafologie / 20.1.2014/ s Lenkou  Brožíkovou

Velmi zajímavá přednáška. Škoda, že přišlo jen 11 lidí .

 

 

Přednáška Rusko /19.2.2014/ s Liborem Drahoňovským

Přišlo 18 lidí.

 

Autorské čtení / 20.2.2014/ s Jiřím Hájíčkem

A opět přišlo pouze 11 lidí

 
 


MĚSTSKÁ  KNIHOVNA  VELEŠÍN

 

Vás zve na přednášku

 

RUSKO -

očima cestovatele

 

Libora Drahoňovského

 

19. února 2014  (středa)  od 17.00 h  v knihovně

 

Vstupné dobrovolné

 

 

 

 

 

Dále Vás srdečně zveme na autorské čtení se spisovatelem

 

Jiřím Hájíčkem

 

vítězem ceny Magnesia Litera 2013. Jeho román Rybí krev byl vyhlášen knihou roku 2013.

 

20. února 2014  od 17,30 h v Městské knihovně

 

Vstupné dobrovolné

 

 20. 1. 2014 v 17.30 h   přednáška  GRAFOLOGIE

Zveme Vás do knihovny  na přednášku o tom co grafologie je a o tom, co všechno nám může písmo prozradit o naší povaze. K čemu můžeme výsledky využít? O tom všem, ale také o mnoha dalších otázkách, které souvisí s naším písmem a naší osobností, bude přednášet paní Mgr. Lenka Brožíková.

Vstupné dobrovolné


 

 12. 12. 2013 Koncert v 17.30 h

Účast sice nebyla převratná, 13 lidí, ale nálada všech zúčastněných byla příjemná, uvolněná,...
Hrálo se, zpívalo, došlo i na přídavky a tak jsme skončili kolem půl osmé.

 


 

! UPOZORNĚNÍ !

Oznamujeme, že v době od 23.12. 2013 - 3.1.2014 bude v knihovně z důvodu čerpání dovolené zavřeno.


 

Předvánoční koncert  - 12. 12. 2013 v 17,30 h

Srdečně Vás zveme  na předvánoční koncert pana Lubomíra Hrdličky a Zbyňka Mikuláše.

Ve čtvrtek 12.12. od 17.30 h se v knihovně rozezní autorské písně Luboše Hrdličky i písně světového reportoáru a úpravy skladeb klasické hudby.

Vstupné dobrovolné

 


 

Přednáška - Havajské ostrovy 25. 11. 2013

Na přednášku s Petrem Nazarovem  přišli pouze 4 lidé, dvě knihovnice se svými třemi dětmi, takže dohromady 9 posluchačů. Škoda. P. Nazarov zajímavě vyprávěl, promítal krásné fotky i videa a pouštěl nám havajskou hudbu.
Přivezl s sebou na ukázku několik předmětů - náhrdelníky, kokosový ořech - popsaný, fotky, knihy,...
Celý program trval 2 hodiny!
Doufejme, že na nás Petr Nazarov nezanevře a dočkáme se další zajímavé přednášky, tentokrát snad s větší účastí.

 


!Výtvarná soutěž!

 

Lesy České republiky Č.B., Jihočeská vědecká knihovna Č.B., ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou Stezka korunami stromů Lipno

vyhlašují výtvarnou soutěž
 

„Lesy a příroda kolem nás“

 

Soutěžní témata:

-          Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,…– jednotliví účastníci

-          Návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě – jednotliví účastníci

-          Člověk a les –jednotliví účastníci

-          Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách– jednotliví účastníci

-          Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)

-          Přírodní herbář – kolektivní práce

 

Soutěží se v několika kategoriích od předškoláků po žáky 9.tříd ZŠ, žáky speciálních a uměleckých škol.

 

Výtvarné práce (kresby, malby, grafika, leporela apod., Pozor ne trojrozměrné práce) se vybírají v Městské knihovně Velešín od 3.12. 2013 – 21. 2. 2014 a to v době výpůjčních hodin. Všechny práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji o autorovi ) Štítky jsou k dispozici v knihovně. Výstava děl v knihovně proběhne od 1. 3. 2013 – 30.4. 2013. Poté budou vybrané práce zaslány do JVK do krajského kola k dalšímu ohodnocení.

 

Bližší informace – v Městské knihovně nebo na telefonu : 380 331 847, 731 181  433.

 


 

Hudební divadlo -  Hnedle vedle - 5. 11. 2013

Hudební divadlo Hnedle vedle s Tomášem Bartákem přijelo do Měk s programem pro 2.,3. a 4. třídu ZŠ. Třebaže jsou prostory knihovny malé a počet diváků byl velký ( 2 skupiny po 67 dětech + doprovod vyučujících), neubralo to na skvělé atmosféře. Děti  zpívaly, tleskaly, počítaly ba i tancovaly  (a to se přidala i jedna paní učitelka). Ale hlavně jsme si to všichni moc užili!

   

   

 


 

Papua Nová Guinea - 21.10.2013
 

Na zajímavé povídání Nory Tomsové přišlo 28 lidí. Kromě povídání a promítání s sebou Nora přinesla na ukázku výrobky domorodců. Odpovídala na otázky především dospěláků, ale také na všetečné a úsměvné dotazy jednoho z nejmladších (7 let) návštěvníků.
Noře moc děkujeme, přejeme hodně úspěchů ve studiu a další zajímavé cesty,...

         


 

Malé podzimní setkání ve Velešíně
       13.9. - 14.9.2013

V Městské knihovně Velešín proběhlo v 16.00h oficiální zahájení Malého podzimního setkání s účastníky jihočeského SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) a představiteli města. Starosta Velešína pan Mgr. Josef Klíma přivítal knihovnice a knihovníka z jihu Čech. Mezi pozvanými byla i bývalá velešínská knihovnice paní Vlasta Szabová. Právě paní V. Szabová a starosta pan J. Klíma obdrželi od jihočeského SKIPu knihovnické ocenění - Librosaurus. Po malém občerstvení  knihovníci vyrazili vstříc dalšímu programu - prohlídka kostela sv. Jakuba, Kantůrkovce,...
Druhý den (po přenocování na internátě SOŠ strojní a elektrotechnická) pak odjeli do Pořešína - zřícenina hradu a muzeum a Římova - křížová cesta.

   


Zveme Vás do knihovny

25. 11. 2013 v 18.00 h

na  cestovatelské promítání s Petrem Nazarovem na téma: Havajské ostrovy

Vstupné dobrovolné


Zveme Vás do knihovny

21. 10. 2013 v 18.00 h

na přednášku spojenou s promítáním,  Papua Nová Guinea s Norou Tomsovou.

Vstupné dobrovolné


Výprodej vyřazených knih

Oznamujeme, že v době od 14.10. - 21.11.2013 bude v knihovně probíhat výprodej vyřazených knih. Případní zájemci si můžou koupit vyřazené knihy (1 ks za 5 Kč) v době výpůjčních hodin.


Vyhodnocení výtvarné soutěže - krajské kolo

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS

Naše knihovna se zúčastnila výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás. Nejlepší práce poslala do krajského kola, které proběhlo v JVK v Českých Budějovicích. Do soutěže se přihlásilo 24 knihoven, porota pak vybírala ze 300(!) výtvarných prací. Soutěžilo se v několika kategoriích:

I.kategorie - děti v mateřských školách
II. kategorie - žáci 1. - 2. třídy ZŠ
III. kategorie - žáci 3. - 4. třídy ZŠ
IV. kategorie - žáci 5. - 6. třídy ZŠ

V. kategorie - žáci 7. - 9. třídy ZŠ
VI. kategorie - žáci speciálních škol

VII. kategorie - žáci uměleckých škol
VIII. kategorie - ručně vyrobená knížka o lese - kolektivní práce

Naše knihovna získala 3 ocenění:
1. místo - v VIII. kateg. -
školní družina ZŠ Velešín
2. místo - ve III. kateg. - Johanka Stehlíková
3. místo - v VIII. kateg. -
LLM Otyókwa Velešín

Vítězové byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků, spojené s předáním cen a vernisáží výstavy dne 5.6.2013 v 16.00 h. Výstava je umístěna v JVK Lidická 1 a potrvá od 5.6. - 28.6. 2013. Během letních prázdnin bude výstava umístěna v ZOO Hluboká. Oceněné práce naleznete na www.cbvk.cz
Vítězům blahopřejeme!!!

1. místo

2. místo

3. místo  


21.5.2013

Informatika 3.A a 4.B.

- seznámení s knihovnou
- informace o půjčování
- zacházení s knihou
- prohlídka knih
- ukázka knih pro 9 - 11 leté čtenáře

 


 

Informatika pro prvňáčky

10.5.2013 - 1.A. a 1.B.

16.5.2013 - 1.C.

- seznámení dětí s knihovnou
- správné zacházení s knihou
- vhodné knížky pro začínající čtenáře - ukázka
- prohlížení knih

- informace o půjčování

Na dnešní den se prvňáčkové moc těšili. Mohli si sami a v klidu prohlížet knihy, někteří si v nich i sami četli. Navíc byli moc šikovní při hádání hádanek a  mnozí věděli odpoveď dřív než my s paní učitelkou.

  

  

   


 

!! UPOZORNĚNÍ !!

V době od 1.7. - 31.7. 2013 bude knihovna z důvodu revize knih uzavřena.

 

V období 5.8. - 6.9.2013 bude knihovna otevřena v tyto dny:

pondělí   8.00 - 11.30   12.30 - 17.00
středa     8.00 - 11.30   12.30 - 16.00


Výprodej vyřazených knih

Bude probíhat v knihovně od 27.5. - 24.6. 2013. Případní zájemci si můžou koupit vyřazené knihy (1 ks za 5 Kč) v době výpůjčních hodin.


 

25. 4. 2013

Pasování prvňáčků na čtenáře

Letos jsme se opět sešli v knihovně na slavnostním pasování prvňáčků. Malé čtenáře pasoval starosta města Mgr. J. Klíma, ředitelka ZŠ Mgr. B. Dvořáková předala dětem medaile a zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. J. Štěpánková krásnou knihu.To aby se prvňáčkové mohli dál zdokonalovat ve čtení a měli hezkou památku na dnešní slavnostní den. Za knihovnu děti dostaly záložku a čtenářský průkaz, na který si můžou půjčovat knihy po celý rok zdarma.
Děti musely přečíst a zodpovědět otázku, která prověřila jejich znalosti pohádek. Zároveň se podepsaly na listinu PASOVÁNÍ DO CECHU ČTENÁŘSKÉHO. Některým se podpis povedl tak hezký, že jsme jim my dospěláci mohli jen závidět.
Atmosféra byla slavnostní i uvolněná a všichni jsme si "slavnost" užili.

   

   

   

 


10. - 11. 4. 2013

ANDERSENOVA NOC - pro předškoláky

Děti z MŠ ze třídy Koťata spaly dnes se svými učitelkami D. Skalickou a R. Vejvodovou v knihovně.Letos přišlo předškoláků pouze 6!! Někteří byli nemocní. Kromě spacáků s sebou přinesli buchty, perníčky, různé dobroty od maminek. Opět se vařil voňavý pohádkový čaj, na který byla pozvaná i "Pohádková babička". Po sladké večeři děti zahrály divadlo " Sněhová královna". Bohužel jedna "herečka" byla nemocná, ale paní učitelka Skalická jí bravurně zastoupila. Před spaním se četla pohádka, děti si mohly prohlížet knihy. Večer usnuly do 23.h a spaly až do rána. Ráno si z knihovny odnesly diplom za statečnost a také nezapomenutelné zážitky z nocování mezi knížkami.

        

                 

                                                                  

 


 

25. 3. 2013    Vlastimil Vondruška v knihovně

Dr. V.Vondruška vyprávěl o své bohaté literární tvorbě (včetně svých začátků), ale také o životě našich předků. A to velice zajímavě i s nadhledem. Posluchači (přišlo 30 lidí), kteří jsou jeho čtenáři a obdivovatelé velmi pozorně poslouchali a na závěr povídání pokládali dr. Vondruškovi dotazy. V úplném závěru proběhla autogramiáda. Někteří si zakoupili knihy, které přivezl spisovatel s sebou. Pevně věřím, že nás pan Vondruška ještě někdy poctí svou návštěvou.

   

 


15. 3. 2013

Informatika pro 2.A. a 2.B. ZŠ
- seznámení s knihovnou - prohlídka knihovny a knih
- hádanky, rébusy
- uspořádání knih - naučná x krásná lit., abeceda


 

4. 3. 2013 v 18.00 h proběhla v Městské knihovně Velešín cestovatelská přednáška Jaro v Řecku s Radkem Janákem. Přišlo na ní 26 lidí. Povídalo se převážně o přírodě - krásné obrázky rostlin a hmyzu. Historie tak charakteristická pro Řecko byla zmíněna pouze okrajově, ale vůbec to nevadilo.

 


Soutěž  Magnesia Litera

Vážení čtenáři, můžete se zapojit a hlasovat pro nejlepší původní českou beletrii ( próza, poezie, dětská kniha) vydanou v roce 2012.
Hlasovat můžete prostřednictvím web. formuláře na http://www.magnesia-litera.cz a nebo na korespondenčním lístku, který si můžete vyzvednout v knihovně.
V tomto hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jméno, adresu a email dotyčného čtenáře. Každý platný lístek (email) bude zařazen do slosování. Vylosovaní čtenáři získají poukázku v hodnotě 200 Kč na nákup knih v internetovém knihkupectví Kosmas.cz nebo v síti prodejen Kosmas.
Uzávěrka hlasování je 18. 4. 2013.


Zveme Vás do knihovny

4. 3. 2013 v 18.00 h

na cestovatelské promítání z cyklu " Cestujeme s Velešáky", tentokrát  s Radkem Janákem, na téma
JARO V ŘECKU aneb jak jsem se moc neohřál

Vstupné dobrovolné


Zveme Vás na besedu do Městské knihovny

25. 3. 2013 v 18.00 h s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou.

Dr. V. Vondruška vypráví o své literární tvorbě a životě našich předků. Stejně jako jeho knihy, ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale současně je postaven na reálných faktech.
Srdečně zveme na velmi zajímavé i zábavné povídání.

Vstupné dobrovolné


Příjemné prožití vánočních svátků
a vše dobré v roce 2013
přeje Městská knihovna Velešín

 


 

Předvánoční koncert - 6.12.2012

Na koncert pánů L. Hrdličky a L. Němce přišlo proti loňsku méně posluchačů, pouze 13. Škoda. Muzikanti hráli kromě písní bratří Ryvolů i některé vánoční písně. Hráli výborně a s chutí. Navíc bylo překvapení. A to v podobě vystoupení paní Oliny Marešové - jedné ze třinácti statečných, která si zazpívala (výborně!) jednu píseň společně s L. Hrdličkou. A sklidila zasloužený potlesk. Účinkujícím i posluchačům děkuji, že si v předvánoční uspěchané době našli čas a všem přeji krásné a pohodé Vánoce.

   

 


 

! Výtvarná soutěž !

 

Lesy České republiky Č.B., Jihočeská vědecká knihovna Č.B., ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou Stezka korunami stromů Lipno

vyhlašují výtvarnou soutěž

„Lesy a příroda kolem nás“

 

Soutěžní témata:

 

-          Jak bude vypadat les za 50 let – jednotliví účastníci

-          Návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě – jednotliví účastníci

-          Člověk a les – jednotliví účastníci

-          Jak se chovat a nechovat v lese – jednotliví účastníci

-          Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)

 

Soutěží se v několika kategoriích od předškoláků po žáky 9.tříd ZŠ, žáky speciálních a uměleckých škol.

 

Výtvarné práce (kresby, malby, grafika, leporela apod., Pozor ne trojrozměrné práce) se vybírají v Městské knihovně Velešín od 3.12 2012 – 22. 2. 2013 a to v době výpůjčních hodin, po telefonické domluvě i mimo výp. dobu. Všechny práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji o autorovi ) Štítky jsou k dispozici v knihovně. Výstava děl v knihovně proběhne od 1. 3. 2013 – 30.4. 2013. Poté budou vybrané práce zaslány do JVK, do krajského kola, k dalšímu ohodnocení.

 

Bližší informace – v Městské knihovně nebo na telefonu : 380 331 847, 731 181  433.


23. 11. 2012    Akce pro žáky 1. a 3. tříd ZŠ

Do knihovny zavítala paní Táňa Andrtová z nakladatelství Thovt. Měla připravený zajímavý program pro děti  - Motivační hry na podporu čtenářství. V knihovně se postupně  během celého dopoledne vystřídaly tyto třídy 3.B.,1.B,1.A a 1.C. Povídání se střídalo se zpíváním, čtením, hledáním, přemýšlením a hraním. Dětem i třídním učitelům se akce líbila.

   

  

 


Dne 19. 11. 2012 v 18.00 h se v knihovně uskutečnila přednáška o Novém Zélandu. Celkem se na ní sešlo 29 posluchačů. Ještě jednou bych chtěla poděkovat přednášející Janě Janákové za poutavé vyprávění a krásné obrázky. Všem návštěvníkům děkuji za to, že si našli chuť i čas a přišli za námi do knihovny. V roce 2013 plánujeme další cestovatelská povídání, takže se mají naši příznivci nač těšit.

   


UPOZORNĚNÍ!

V době od 27. 12. 2012 - 2. 1. 2013 bude knihovna z důvodu dovolené uzavřena.


 Předvánoční koncert v knihovně - 6. 12. 2012 v 18.00 h  

Srdečně Vás zveme na vystoupení pana Luboše Hrdličky k poslechu příjemných písní. Koncert se uskuteční v Městské knihovně.           

Vstupné dobrovolné                                                                                                   

                                            


Městská knihovna oznamuje, že v době od 3. 12. - 20. 12. 2012 bude probíhat Výprodej vyřazených knih. Případní zájemci si mohou koupit vyřazené knihy ( 1 ks za 5 Kč) v době výpůjčních hodin v knihovně.


Zveme Vás na přednášku do Městské knihovny

19. 11. 2012 v 18.00 hodin

 Další Cestovatelské promítání z cyklu Cestujeme s Velešáky,
 tentokrát na téma: Nový Zéland - s Janou Janákovou.

 vstupné dobrovolné

.


Zveme Vás na výstavu výtvarných prací, které vznikly na letním táboře LLM kmene Otyókwa. Koláže a "Lesní skřítky" vytvořily děti ve věku 4 - 12 let právě na letním táboření. Výstavu instalovala Jana Janáková a potrvá do konce roku 2012.

   

 


Na přednášce  Petra "Kocoura" se sešlo 31 posluchačů. Přišly i děti, které díky zajímavému a vtipnému povídání ani nezlobily. Petr měl kromě snímků připravenou i bosenkou hudbu. Působivé a poučné vyprávění trvalo asi 1 hodinu. Moc děkujeme Kocoure a těšíme se na další přednášky!

  

 


15. 10. 2012 v 18.00 h v knihovně

Cestovatelské promítání z cyklu Cestujeme s Velešáky
Na téma" BOSNA - tři náboženství, tři národy, jedna země"
S Petrem "Kocourem" Vágnerem.

Cestou, necestou, autem i pěšky, po horách i městech.

vstupné dobrovolné


 

 


Upozornění:

V době od 30. 7. - 3. 8. 12 bude knihovna zavřená - dovolená.

 

 


Městská knihovna ve Velešíně oznamuje, že v době od 2. 7. – 7. 9. 2011(včetně), bude knihovna otevřena pouze: Pondělí   8.00 – 11.30    12.30 – 17.00

                                      Středa     8.00 – 11.30    12.30 – 16.00

                                                                                                        

 

Poslední týden letních prázdnin- tj.od 27. 8. – 31. 8. 2012 bude z důvodu čerpání dovolené ZAVŘENO!

 

                                               


4. 5. 2012

AUTORSKÉ ČTENÍ - 4. ročník ZŠ

Čtvťáci dnes měli příležitost pochubit se svými vymyšlenými příběhy. Přes počáteční ostych se nakonec našli někteří odvážlivci, kteří před ostatními přečetli své pohádky a příběhy. Některé byly opravdu velmi zdařilé. Děti svoje výtvory doplněné obrázky věnovaly knihovně, kde jsou k nahlédnutí.

   


3. 5. 2012

Slavnostní pasování prvňáčků

Budoucí čtenáři - žáci 1. A a 1. B. přišli do knihovny se svými tř. učitelkami - Mgr. V. Kyselovou a Mgr. L. Rynešovou.
Letos je pasovala sama ředitelka ZŠ Mgr. B. Dvořáková. Zástupkyně ředitelky ZŠ Mgr. J. Štepánková  dětem předala na památku krásnou knihu. Od ředitelky KIC H. Růžičkové děti dostaly medaile. Knihovna dětem věnovala záložku a čtenářský průkaz, na který si můžou malí čtenáři půjčovat knihy po celý rok zdarma.
Děti musely prokázat své čtenářské schopnosti a to přečtením krátké hádanky, na kterou odpověděly. Poté se podepsaly na listinu PASOVÁNÍ DO CECHU ČTENÁŘSKÉHO.

     

   


13. 4. 2012

Tvůrčí psaní - 4. ročník ZŠ

Žáci 4. třídy ZŠ přišli se svojí paní učitelkou L. Noskovou do knihovny. Kromě praktického vyhledávání knih v on-line katalogu a jejich nalezení v regálech, měli za úkol dopsat pohádku o upírech. Děti dostaly papír s částí příběhu, který měly podle svých  vlastních tvůrčích schopností dpmyslet. Ne všichni stačili pohádku dokončit, proto si jí mohli vzít domů. Na 4. 5. jsme si společně naplánovali Autorské čtení, na kterém mohou alespoň někteří přečíst své výtvory.


 

11. - 12. 4. 2012

NOC S ANDERSENEM - spaní dětí z MŠ v knihovně

Dnešní noc strávily děti z MŠ v knihovně. Byli to předškoláci ze třídy paní učitelky D. Skalické a paní učitelky R. Vejvodové. Děti si s sebou přinesly kromě spacáků i výborné buchty, které jim napekly maminky.
Vařil se pohádkový čaj, navštívila nás "Pohádková babička" a děti zahrály pohádku " Šípková Růženka". Před spaním se četla pohádka od H. CH. Andersena. Některým nocležníkům chvilku trvalo než usnuli, možná se báli případných stínů a tmy, nakonec ale spali všichni až do rána. Než ráno  odešli do školky, dostali diplom za statečnost a drobné dárky.

     

   

 


30. 3. 2012

AUTORSKÉ ČTENÍ - třída 5.A.
- zhodnocení prací - třídní učitel + knihovnice, názory dětí
- vyhlášení výsledků - nejlepší pohádky
- autogramiáda, křest " knihy" nových pohádek od nadějných autorů
- čtení prací

   

 


30. 3. 2012

Informatika - 2. třída ZŠ + akce: Starší čtou mladším
- hra- pohádky, hádanky
- naučná lit. X krásná lit.
- abeceda
- žáci 5. A. četli druháčkům své vlastní výtvory - pohádky

 


 

29. 3. 2012

Informatika pro 2. třídu ZŠ
- prohlídka knihovny a knih
- řazení knih - abecedně

- hádanky, hra
- čtení pohádek, které vymysleli žáci 5.A. ZŠ


29. 3. 2012

Informatika - 3. třída ZŠ
-
seznámení s knihovnou, prohlídka knih
- zacházení s knihou
- významní čeští ilustrátoři - ukázky
- hra - pohádky, hádanky

 

 


20. 3. 2012

Starší čtou mladším

Žáci 3.A. ZŠ četli pohádky a básničky dětem z MŠ - třídy Medvíďat.
Čtení s nimi natrénovala jejich třídní, paní učitelka Mgr. Iva Olšanová.
Třeťáčci tak ukázali malým medvídkům jací jsou už zdatní čtenáři. Malou sladkou odměnu si opravdu zasloužili.

     


8. 3. 2012

Březen - měsíc čtenářů

Informatika pro 3. třídu ZŠ
- seznámení dětí s knihovnou - prohlídka
- správné zacházení s knihou
- vyhledávání a prohlížení knih
- hádanky a rébusy, hra - hledání pohádkových postaviček, které k sobě patří
- jaro - pranostiky, zvyky, tradice: vynášení Morany, Velikonoce, 
           pálení čarodějnic, stavění májky

  

 


10. 2. 2012

Informatika pro 5. tř. ZŠ

Božena Němcová - 150 let výročí úmrtí (21. 1. 1862)
- život a dílo B. Němcové
- čtení pohádek
- hra: "Lidová slovesnost" - společné vymýšlení pohádky
- tvůrčí psaní: Pohádka -
vymyslet vlastní originální pohádku - soutěž

Pohádky přečte a posoudí porota (třídní učitel a knihovnice).
Vyhlášení výsledků se uskuteční v březnu v knihovně a bude spojené s autorským čtením pohádek nadějných spisovatelů.

Výstava - Přírodní park u sídliště Nad Cihelnou

Od 1. 2. 2012  je v knihovně připravena nová výstava o realizaci parku Nad Cihelnou a výstava fotografií o činnosti sdružení Modron. Výstava potrvá minimálně do konce března.

Tímto bych chtěla ještě poděkovat Radku Janákovi za předchozí výstavu k dvacátému výročí založení kmene Otyókwa Velešín. Výstava byla velmi pěkně připravená a návštěvníkům se líbila.

 


UPOZORNĚNÍ

Oznamujeme čtenářům, že s platností od 1. 1. 2012 bude zkrácená délka výpůjční doby knih a časopisů ze 6 týdnů na 4 týdny.


  Spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce 2012 hlavně zdraví, štěstí a spokojenost přejí knihovnice. 


8. 12. 2011

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT v knihovně

Koncert se uskutečnil v knihovně s velkou účastí, přišlo 51 lidí! Pan L. Hrdlička si s sebou vzal jako hosta p. L. Němce a bylo to jejich první společné veřejné vystoupení. A moc se povedlo! Kromě Ryvolovek se zpívala také " Pec nám spadla" a to na přání nejmladšího posluchače Jiříka.

   

 


VÝSTAVIČKOBRÁZK- čerti, andělé a Mikuláš

Děti ze druhých tříd ZŠ přinesly do knihovny krásné obrázky čertů, andělů a Mikuláše a mají je vystavené v knihovně. Výtvory děti přinesly jako "vstupenku" na naše čertovské posezení.


 

6. 12. 2011

ČERTÍCI V KNIHOVNĚ

Děti z Medvídkové třídy MŠ se přišly podívat do knihovny na malé peklíčko. A  tady se malá " medvíďata"  změnila na čertíky. Děti nadšeně vyprávěly o Mikulášovi a soutěžily ( dokonce i jejich paní učitelky). Znaly spoustu mikulášských i čertovských písniček a básniček. Pozorně poslouchaly čtené pohádky.Drobné dárečky si malí čertíci zasloužili.

     


6. 12. 2011

MIKULÁŠ, ČERTI,...a psaní  dopisu JEŽÍŠKOVI

Dnes nás v knihovně navštívily děti a paní učitelky ze druhých tříd ZŠ. Povídali jsme si o tradicích a zvycích na Mikuláše, jak vypadá peklo. Koho už čerti odnesli a pro koho si (možná) přijdou příště. Zpívali jsme, paní učitelka ze 2. A. hrála na kytaru, tancovalo se a soutěžilo. Také jsme si četli "čertovské pohádky" a psali svá přání Ježíškovi. Na závěr programu děti dostaly drobné dárky, které jim udělaly velkou radost. A tak to má být. Už se těším na příští rok!

      

     

 


 

Předvánoční koncert v knihovně - 8. 12. 2011 od 18.00 hodin

Srdečně Vás zveme na vystoupení pana Luboše Hrdličky, který zahraje a zazpívá písně bratří Ryvolů. Koncert se uskuteční v knihovně.
Vstupné dobrovolné


UPOZORNĚNÍ!!

V době od 22. 12. - 30. 12. 2011 bude knihovna z důvodu dovolené zavřená.


 

 

 V pondělí 28. 11. 2011 v 17.30 hodin přednáška v Městské knihovně

JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM

Přednášet bude paní Jitka Hanzalová.
Irisdiagnostika přesná diagnóza hlavních příčin zdravotních potíží z  oční duhovky, psychický rozměr zdravotních potíží. Imunitní systém a možnosti samoléčby.Jak posílit imunitní systém. Pitný režim pro děti a dospělé.

Vstupné dobrovolné. 

 

PRODEJNÍ  VÝSTAVA  DĚTSKÝCH KNIH

Od 24. 10. - 15. 12. 2011 ( v době výpůjčních hodin ) bude probíhat v knihovně Prodejní výstava dětských knih z nakladatelství Thovt. Nové knihy si můžete zakoupit za výhodné ceny.


Městská knihovna Velešín se zúčastnila celostátní soutěže Městská knihovna roku 2011.
Na základě statistických údajů ( počet čtenářů, výpůjček..) úspěšně postoupila do 2.kola, ve kterém bylo vybráno šest knihoven z celé republiky.Ve své kategorii ( Města do 5000 obyvatel ) byla jediná.
Přestože nevyhrála, umístila se v první šestici nejlepších.

Takový úspěch ovlivňujete i Vy návštěvníci a čtenáři knihovny tím, že chodíte do knihovny na různé akce a půjčujete si knihy.
Doufáme, že i nadále budete s naší knihovnou spokojeni.


 

Městská knihovna ve Velešíně oznamuje, že v době od  2. 11. - 1. 12 . 2011, bude probíhat Výprodej vyřazených knih. Případní zájemci si mohou koupit vyřazené knihy (1 kus za 5 Kč)
v době výpůjčních hodin - tj. Pondělí 8 - 11.30, 12.30 - 17.00; Středa 8 - 11.30, 12.30 - 16.00
Čtvrtek 12.30 - 17.00
v knihovně.  


 


 

Akce TÝDEN KNIHOVEN   3. 10. - 9. 10. 2011

- prodej vyřazených knih
- amnestie upomínek
- možnost zaučení na internetu pro seniory zdarma
- výstava fotografií - 20 let kmene Otyókwa ( od 8. 9.)

- přednáška A. Minář " Povídání o výrobcích severoamerických indiánů"
- informatika pro MŠ - Podzimní čtení + říkadla
- pro ZŠ - Tvůrčí psaní


 

Výstava fotografií - k výročí 20 let kmene Otyókwa

V knihovně je pro Vás připravena nová výstava, která potrvá minimálně do konce roku.
Zveme nejen indiány, ale všechny, kterým je blízká příroda, život v týpí, "vandrování" aby se přišli podívat do knihovny.

  


 

Přednáška Alberta Mináře

měla velký úspěch. Sešlo se na ní 36 návštěvníků včetně dětí.Pan A. Minář poutavě mluvil, ukazoval vlastnoručně vyrobené předměty a při promítání snímků vysvětloval co a jak vyráběli INDIÁNI.
K velké radosti účastníků se nebál většinu výrobků poslat do publika.Přednáška trvala od 18. - 21.h a  pan Minář přislíbil další přednášku, takže se máme do budoucna nač těšit.

   

 


 

Ve čtvrtek 8.9.2011 v 18.00 hodin přednáška v Městské knihovně

"Povídání o výrobcích severoamerických indiánů" - Albert Minář

Městská knihovna ve Velešíně a Liga lesní moudrosti - kmen Otyókwa si Vás dovolují pozvat do knihovny na přednášku pana Alberta Mináře "Povídání o výrobcích severoamerických indiánů". Pan A. Minář, který má bohaté zkušenosti s výrobou indiánských předmětů, Vás seznámí s jejich užitím a také s problémy, které musel překonat při jejich výrobě. Některé vlastnoručně zhotovené  předměty přiveze na ukázku. Přednáška bude doprovázena promítáním snímků, na kterých uvidíte indiánské originály.
Zároveň si v prostorách Měk můžete prohlédnout novou výstavu uspořádanou k dvacetiletému výročí založení kmene Otyókwa Velešín. Výstava připomene jak historii tak i současnost kmene.

Vstupné dobrovolné.                                                                                   


UPOZORNĚNÍ!

Oznamujeme všem čtenářům, že v době od 30. 6. 2011 - 1. 9. 2011, bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:

Pondělí  8.00 - 11.30    12.30 - 17.00
Středa    8.00 - 11.30    12.30 - 16.00


17. 5. 2011

Informatika pro 5. třídu ZŠ
- vyhledávíní v on-line katalogu
- řazení knih - abecedně x podle MDT - samostatné vyhledávání
- zákl. informace o knize - titulní list, tiráž, epilog, rejstřík...
- literární žánry

  


Městská knihovna ve Velešíně oznamuje, že v době od 16. 5. - 16. 6. 2011, bude probíhat Výprodej vyřazených knih. Případní zájemci si mohou koupit vyřazené knihy (1 kus za 5 Kč)
v době výpůjčních hodin - tj. Pondělí 8 - 11.30, 12.30 - 17.00; Středa 8 - 11.30, 12.30 - 16.00
Čtvrtek 12.30 - 17.00
v knihovně.  


 

6. 5. 2011

Informatika pro 3. třídu ZŠ

Jaké známe pohádky a pohádkové postavičky?

- hra : hledání pohádkových postaviček, které k sobě patří
- prohlížení knih - známé české pohádkové knihy
- samostatné vyhledávání knih
- informace o půjčování

  


29. 4. 2011

Informatika pro 1.A. a 1.B. ZŠ

- seznámení dětí s knihovnou + prohlídka
- správné zacházení s knihou
- hledání a prohlížení knih
- informace o půjčování
- čtení pohádek

    


 

19. 4. 2011

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pan starosta Mgr. J. Klíma pasoval slavnostním mečem malé čtenáře. "Obřad" proběhl pod dohledem ředitelky ZŠ Mgr. B. Dvořákové, zástupkyně ředitelky Mgr. Jany Štěpánkové, třídních učitelek Mgr. J. Zegermacherové a Mgr. I. Táchové a knihovnice Mgr. K. Stehlíkové.Za Českokrumlovský deník přijeli pan M. Tröster a paní Zuzana Kyselová..
Děti prokázaly své čtenářské dovednosti přečtením krátké otázky, na kterou musely odpovědět. Zároveň se podepsaly na listinu "PASOVÁNÍ DO CECHU ČTENÁŘSKÉHO" a podpis potvrdily otiskem svého prstíku ( v razítkové barvě ).
Na památku čtenáři dostali knihu, medaili a od knihovny záložku a čtenářský průkaz, na který si mohou půjčovat knihy po celý rok zdarma.

   


Anketa pro čtenáře

Děkujeme všem návštěvníkům za vyplnění ankety - Co se Vám líbí a nebo nelíbí na naší knihovně? Reakce byly kladné, potěšily nás, a na případné nápady bude brán zřetel, v rámci možností.


25.3.2011

Informatika pro 4.ročník ZŠ

" Hrajeme si na spisovatele"- tvůrčí psaní

- připomenout dětem, že březen je měsícem čtenářů
- samostatné vyhledávání knih
- používání on-line katalogu
- tvůrčí psaní - dotvořit příběh, jako spisovatel

 

   


VÝZVA NA OBRANU KNIH

Zvýšení DPH pro knihy bude mít nepříznivý dopad na českou knižní produkci.Pokud nesouhlasíte se zvyšováním DPH knih, podepište formulář- buď osobně v knihovně, kde jsou připravené podpisové archy, a nebo elektronickou cestou- na www.sckn.cz, kde najdete další informace týkající se tohoto problému.


17.3. 2011

Informatika pro děti z MŠ

HRAJEME  SI  NA  ILUSTRÁTORY

- seznámení s knihovnou
- zacházení s knihou
- čtení pohádek
- tvorba - kreslení " Můj pohádkový hrdina"

 

     

 


Březen měsíc čtenářů

Anketa pro čtenáře

V knihovně máme připravené anketní  lístky na téma: Co se Vám líbí a nebo nelíbí na naší knihovně? Anketa je anonymní a budeme velice rády, pokud nám při své návštěvě lístky vyplníte.Přivítáme Vaše návrhy na případné změny, nápady a komentáře.Psát můžete rovněž na naší emailovou adresu: knihovna@velesin.cz

 


 

 

Od 28.2. 2011

Výstava fotografií v knihovně

Od pondělí 28.2. 2011 je v Městské knihovně nová výstava fotografií- "Ochutnávka z tvorby".

Vystavené fotografie nafotil Pavel Stehlík z cest po USA, Maroku, Španělsku, ale také z okolí Velešína.


          Příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí
                                   a mnoho pěkných knih
                                                                                                                 přejí knihovnice.


Provoz knihovny ve Velešíně.

 

Chtěla bych se vrátit k článku p. ředitelky školy Mgr. B. Dvořákové z minulého čísla Zpravodaje. Provoz knihovny o velké přestávce /9.20 – 9.40 hodin/ není omezen ani uzavřen. Brána je otevřená a jak už p. ředitelka napsala, dvůr je plný dětí. Pokud tedy půjdete do knihovny v této době, počítejte se zvýšenou pozorností a opatrností.

                                                                              V. Szabová – vedoucí knihovny

 

 


 

Předvánoční koncert v knihovně.

 

7. 12. 2010 v 19.00 hodin

Folková skupina „ Náhlá změna“ – Luboš Hrdlička, Monika Vodičková a Petr Sejk vystoupí v Městské knihovně ve Velešíně. Všechny vás zveme k příjemnému poslechu hezkých písniček.

     

 


Upozornění:

Ve dnech 23. - 31. 12. 2010 bude knihovna zavřená - dovolená.

 

 


4. 10. - 8. 10. 2010 - Týden knihoven 

-   možnost zaučení na internetu pro seniory /zdarma/
-   informatika pro MŠ
-   "Nový Zéland" - cestovatelská přednáška /sál kina 19. 10. v 18.00 hodin/

 


Upozornění.

Oznamujeme všem čtenářům, že v době letních prázdnin /červenec - srpen/ bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:

pondělí:   8.00 - 11.30     12.30 - 17.00 hodin
středa:    8.00 - 11.30     12.30 - 16.00 hodin

 


25. 5. 2010 od 9.45 hodin v knihovně

Autorské čtení poezie.
V úterý přijede do knihovny p. Vladimír Prinke z Tábora. Je autorem básnické sbírky "Tady jsem doma" a "Živote hořkosladký". Z těchto sbírek bude přednášet žákům 8. a 9. tříd ZDŠ ve Velešíně. Autorské čtení bude spojeno s autogramiádou a prodejem knih a je přístupno i veřejnosti. Zveme každého, kdo má rád poezii.

             


Od 5. 5. 2010

Výstava fotografií v knihovně.
Od středy je v Městské knihovně ve Velešíně opět nová výstava fotografií. Vystavuje Petr Szabó, který má své vlastní webovské stránky, na kterých si můžete prohlédnout další jeho fotografie /www.petrszabo.cz/. V r. 2003 zhotovil a věnoval knihovně zdarma tyto webovské stránky.


29. 4. 2010

Pasování prvňáčků na čtenáře.
Pan starosta Mgr. J. Klíma pasoval mečem prvňáčky na čtenáře. Od p. ředitelky Mgr. B. Dvořákové dostaly děti na památku krásnou knihu pohádek a p. Mgr. J. Štěpánková jim dala medaili. Od knihovny dostaly děti čtenářský průkaz, na který si mohou chodit půjčovat knihy celý rok zdarma. Nejdříve ale musely přečíst a uhádnout hádanku, čímž děti dokázaly, že umí číst.

      


11. 3. 2010

Informatika pro 3. třídy ZDŠ ve Velešíně
- připomenutí dětem, že březen je letos měsícem čtenářů
- povídání o knihách
- čtení s dětmi
- jak se vlastně v knihovně chovat
- proč knihovny existují
 


4. 3. 2010

Seznámení děti z MŠ s knihovnou
- prohlídka knihovna
- čtení pohádek
- správné zacházení s knihou
- zpívání písniček


Od 1. 2. 2010 - výstava fotografií

"Stíny" a "Na procházce"
Fotografie nafotila p. Ivana Kopa Hájková. Focení se věnuje od r. 2006 a je jejím koníčkem. Fotografie neupravuje, řídí se svým pocitem a přírodu se snaží zachytit v její kráse. Přijďte se k nám do knihovny podívat. Výstava potrvá asi čtyři měsíce.


Upozornění.

Od 23. 12. - 31. 12. 2009 bude knihovna zavřená - dovolená.

 

 
20. 10. 2009

Koncert pro základní školu.
Ve spolupráci se ZUŠ Velešín bude ve třídě nad knihovnou uskutečněn koncert
pro 8. třídy ZDŠ Velešín. Při hudbě si budeme také povídat o společenském chování.

 


Pozvánka do knihovny

Od 23. 9. 2009 je v knihovně nová výstava fotografií - "Krása v přírodě".
Autorem fotografií je p. Jiří Szabó.

 


Internet v knihovně zdarma.

Od 1. 6. 2009 schválila Rada Města Velešín internet v knihovně zdarma. Platit se bude pouze za tisk z internetu.


! Upozornění !

V době letních prázdnin /červenec a srpen/ bude knihovna otevřena:

pondělí:  8.00 - 11.30    12.30 - 17.00 hodin
středa:    8.00 - 11.30    12.30 - 16.00 hodin


16. 4. 2009
Pasování prvňáčků

Ve čtvrtek přivítáme v knihovně prvňáčky ze ZDŠ Velešín. Děti budou přijaty mezi čtenáře a dostanou medaili a knihu od školy a průkazku do knihovny, na kterou si mohou chodit půjčovat knihy celý rok zdarma.. Slavnostně je přivítá starosta města Mgr. J.Klíma, ředitelka školy Mgr. M. Dvořáková a vedoucí knihovny V. Szabová.

     


2. - 3. 4. 2009
"Noc s Andersenem"

Stejně jako minulý rok přišly do knihovny děti z Mateřské školky ve Velešíně, aby tu přespaly. Navštívil nás kouzelník, přišla pohádková babička, maminky napekly skvělé buchty a děti krásně zahrály pohádku O zlaté rybce. Největším dobrodružstvím bylo ale spaní v knihovně. Ráno děti dostaly za šikovnost diplom a malý dárek od knihovny.


14.4.2009
Pozvánka na výstavu fotografií v knihovně "Vzpomínky na Malši".

Přijďte, starší zavzpomínat,mladší objevovat Malši takovou, jak vypadala před více než 30 lety, na fotografiích Vladimíra Šimečka z Velešína. V minulém roce uběhlo právě 30let od dokončení Vodárenské nádrže Římov, kdy navždy zmizelo pod vodou romantické údolí pod Velešínem.

Knihovna otevřena:
  pondělí 8.00 - 11.30 hodin 12.30 - 17.00 hodin
  středa: 8.00 - 11.30 hodin 12.30 - 16.00 hodin
  čtvrtek --------- 12.30 - 17.00 hodin

Výstava bude přístupná od 14. 4. 09 a potrvá dlouhodobě.
 


Prodloužení revize knih
7. 7. - 25. 7. 2008 /knihovna uzavřena/

7. 7. – 18. 7. 2008
bude knihovna zavřená – revize knih
 


18.6. 2008
Přišel k nám kouzelník

Představení v knihovně. Vystoupil kouzelník p. F.Pícha, hrály a zpívaly děti ze ZUš Velešín pod vedením p. učitelky M. Bůžková a R. Hájková.

 

28.5.2008
Vystoupení ZUš ve spolupráci s knihovnou pro Klubíčko maminek /říkadla, písničky, scánky/. 3. 4. 4. 2008
Noc s pohádkou

Tuto noc jsme nocovaly v knihovně s dětmi z Mš Velešín. Paní učitelky připravily pro děti bohatý program, maminky upekly výborná pohádková buchty a přišla i babička Pohádka, princezna a ušatý Kuba. Nechybělo ani čtení pohádky, hádanky, soutěže a pohybová cvičení. Děti dostaly od knihovny diplomy a malá dárečky a od firmy Schwan Cosmetics CR, s.r.o. sponzorský dar v podobě pastelek a bloků. Děti byly spokojená, takže nocování knihovně určitě nebylo poslední.

 


9. 10. 2007 v 17.30 hodin
Beseda s Olgou Sommerovou

Dokumentaristkou a autorkou knih pro ženy
Přednášku pořádá Klub maminek Velešínská klubíčko – vstup dobrovolný
/Městská knihovna ve Velešíně/

 


5. 10. 2007 v 17.00 hodin 
POETIKON

komponovaný podvečer k příležitosti Týdne knihoven

VIOLONCELLOVá DUO
Eva Krausova a Josef Ťupa
Koncert vážná hudby z repertoáru mistrů klasických děl pod vedením Radky Hájková

AUTORSKá ČTENí
Epická a lyrická počtení z dílny jihočeských autorů

 

Přijďte se podívat do naší nové knihovny. Přejeme všem pěkný zážitek.
Na tento pořad pozveme i žáky 8. tříd v dopoledních hodinách. 


Den otevřených dveří v nová knihovně.
Městská knihovna ve Velešíně oznamuje, že 28. 6. 2007 bude od 16.00 – do 17.00 hodin slavnostně otevřena nová knihovna v budově školy. Zveme všechny na prohlídku.


 
 
Provoz knihovny bude zahájen 16. 7. 2007.
  
Stěhování knihovny.
Upozorňujeme občany, že Městská knihovna ve Velešíně bude od 28. 5. 2007 uzavřena z důvodu stěhování do nových prostor /přízemí ZDš/. Zavřeno bude přibližně do konce června, proto prosím, přijďte vrátit do tá doby knihy a vypůjčit si další na toto období. Slavnostní otevření nová knihovny

bude včas oznámeno na našich internetových stránkách a vyhlášeno místním rozhlasem.


21. 6. 2005
V tento den dopoledne se bude konat v Městská knihovně Velešín koncert pro žáky Zš. Hrát jim budou žáci ZUš Velešín.
Od července 2005 přešla knihovna z knihovnickáho programu LANius na program Clavius.  Březen 2005
Upozorňujeme čtenáře naší knihovny, že byly zvýšeny poplatky za upomínky:

I. upomínka - 15,- Kč
II. upomínky - 25,- Kč
III. upomínka - 50,- Kč
IV. upomínka - 100,- Kč

Knihy si můžete taká prodloužit na telefonickám čísle 380 331 847 nebo na emailu knihovna@velesin.cz.


Březen – měsíc internetu:
14. 3. – 18. 3. 05 - internet zpřístupněn veřejnosti od 15 let na 30 minut zdarma
14. 3. – 18. 3. 05 - všem čtenářům, kteří nevrátili knihy včas, budou prominuty upomínky

Městská knihovna ve Velešíně bude od 23. 12. – 31. 12. 2004 uzavřená – dovolená.

V anketě Moje kniha bylo v Česká republice odevzdáno celkem 93 252 hlasů.

 Harry Potter – Rowlingová, J. K. - 1. místo

 Pán prstenů - Tolkien, J. - 2. místo

 Bible - 3. místo


4. 10. – 21. 10. 2004
Doteky krajiny - prodejní výstava obrazů Mgr. Renaty Hechtbergerová se uskuteční v Městská knihovně Velešín ve výpůjčních dnech.


Dne 25. 8. 2004 byl na Internetu zpřístupněn ONLINE katalog, ve kterám můžete vyhledávat knihy a časopisy ve fondu Městská knihovny ve Velešíně. Knihy si můžete táž rezervovat, pokud v tabulce konto čtenáře vyplníte číslo svá průkazky a datum narození. Adresa: knihovna.muvelesin.cz 


V roce 2003 zhotovil a věnoval zdarma pro Městskou knihovnu webovské stránky p. Petr Szabó.
www.petrszabo.cz