Zásady ochrany osobních údajů


Kontaktní osobou je Jana Buchancová, knihovna@velesin.cz; tel.: +420 731 181 433.

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mail jsou zpracovávány za účelem knihovnictví. Osobní údaje přihlašovaných budou uchovávány po zákonnou dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.

Každý má právo požadovat u kontaktní osoby přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu v případě zjištění nesprávností a vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, kterou je správce povinen vypořádat.

Má-li návštěvník knihovny podezření na porušení Nařízení o ochraně osobních údajů, může podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

» ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU